Du har afvist cookies, derfor vil hjemmesiden ikke fungere optimalt. Du vil ikke kunne logge ind eller registrer og betale før du accepterer cookies.

Du kan ændre dit valg af cookies nederst på siden.

Termisk energi, indre energi og varme - et forslag

Kilde: kurtsik - Forjaria., CC BY-SA 3.0
Af Erik Both, tidligere lektor ved Fysik, DTU og lærebogsforfatter.
 

Har den opvarmede stålhage termisk energi, indre energi eller varme?
Ifølge forfatteren skal udtrykket termisk energi fjernes fra læseplaner, opgaver og lærebøger.

For 175 år siden lagde bl.a. Joule, Colding og Helmholtz grunden til den moderne termodynamik. De havde erkendt, at varme ikke var et stof, men en energiform blandt mange. På basis af deres undersøgelser blev energibevarelse i form af termodynamikkens 1. hovedsætning, ΔU = W + Q, postuleret. Her er  ΔU  ændringen i et systems indre energi, W og Q er det arbejde og den varmemængde, der er tilført systemet.

Registrer dig for at læse mere …

© 2020 Fysik- og Kemilærerforening. Alle rettigheder forbeholdes.