Du har afvist cookies, derfor vil hjemmesiden ikke fungere optimalt. Du vil ikke kunne logge ind eller registrer og betale før du accepterer cookies.

Du kan ændre dit valg af cookies nederst på siden.

Den fælles naturfagsprøve er kommet godt i gang!

FK3 2017 1 2
Af Ulla Hjøllund Linderoth, beskikket censor, lærebogsforfatter og naturfagskonsulent.

”Vi har valgt at lave vores egen kompost, men den lugter godt nok temmelig meget!” Engagementet er højt ved den fælles naturfagsprøve. Eleverne har i de fleste tilfælde arbejdet længe med deres egne problemstillinger og tilhørende arbejdsspørgsmål. En gruppe elever har bygget en vindmølle af et gammelt cykelhjul og har eksperimenteret med papstykkers vinkel på egerne for at få den størst mulige energioverførsel. Fra en anden gruppe fortæller en dreng begejstret om, hvordan han har haft vandprøver fra en sø med hjem og har tilført varierende koncentrationer af gødning for at observere på eventuelle forskelle i algevækst. Måske er det naturligt, at de begejstrede elever er dem, der hos mig fremstår tydeligst. Selvfølgelig er der forskel på elevernes arbejde og deres præstationer ved prøven. Dog spores et engagement, der stikker dybere end at give sig hen i den periode, prøven varer. Mange elever har siden 1. april arbejdet med selv at finde på undersøgelser og modeller, som kunne belyse deres egne problemstillinger. Naturligvis har mange undersøgelser og modeller taget afsæt i lærebogsmaterialernes idéer, hvilket også er meningsfuldt. Generelt er der dog en opfindsomhed, og mange udviser en evne til at række ud over det kendte materiale.

Registrer dig for at læse mere …

© 2020 Fysik- og Kemilærerforening. Alle rettigheder forbeholdes.