Program for efteråret 2017
 

Tilmelding til arrangementerne

 

Brug Kraks kort og ruteplanlægger eller Rejseplanen for at finde vej til besøgsstederne.
Vær selv opmærksom på eventuelle parkeringsproblemer ved arrangementer, som afholdes i København og Frederiksberg kommune.
 
Kraks kort og ruteplanlægger
Rejseplanen 

Mandag den 11. september klokken 19.00
Randersgades Skole, Randersgade 38, 2100 København Ø

Fællesfaglig naturfagsundervisning

Oplæg om fællesfaglig naturfagsundervisning, den fælles prøve og den digitale selvrettende prøve i fysik/kemi
v/ Mads Joakim Sørensen, Læringskonsulent i naturfag, Undervisningsministeriet.

Ændringerne for fysik/kemi i Fælles Mål 2014, har bl.a. resulteret i en ny fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi og en ny digital prøve i fysik/kemi, som begge blev obligatorisk fra skoleåret 2016/2017. Samlet har det medført nye krav til undervisningen ift. elevens udvikling af naturfaglig kompetence og fællesfaglighed. Oplægget tager udgangspunkt i de muligheder og udfordringer det har givet undervisere i fysik/kemi og de to øvrige naturfag, på baggrund af erfaringer ved gennemførelsen af prøverne sommeren 2017.
 

Torsdag - lørdag den 14.- 16. september
Jørlunde Metalskole, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup

AFLYST på grund af manglende tilmeldinger

Ud med naturfagene 2017

Bliv inspireret af faglige oplæg og få inspiration til de fællesfaglige fokusområder, når vi besøger den bæredygtige by Vinge –  lidt uden for Frederikssund. Vinge er Danmarks største byudviklingsprojekt, hvor der overalt tænkes nye teknologier og bæredygtighed ind i planlægningen af byen. De første beboere flytter til Vinge i løbet af 2017.
"Ud med naturfagene" bliver arrangeret af  Danmarks Fysik- og Kemilærerforening i samarbejde med Geografforbundet  Biologiforbundet  og bliver afholdt d. 14.-16. september.

Hold øje med nærmere information om pris og tilmelding på hovedforeningens hjemmeside
http://fysik-kemi.dk
 


 

Torsdag den 12. oktober klokken 13.30–16.00
Barsebäck Kraft AB, Kraftverksvägen, Barsebäck, Sverige
Mødested: Kastrup Station (Metro) klokken 12.15

Hvordan river man et kernekraftværk ned?

Tag på studietur til Barsebäck og få en enestående mulighed for at komme tæt på dele af et atomkraftværk, det ikke er muligt at besøge, når det er i drift.

Læs nærmere her...

 

 

 

 


 

Tirsdag den 24. oktober klokken 15-17
Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25, 3000 Helsingør

AFLYST på grund af manglende tilmeldinger

Lærerkursus: Danmarks Tekniske Museum

I efteråret 2017 åbner Danmarks Tekniske Museum en ny udstilling om elektricitet og kommunikation.
Vær blandt de første til at se den nye udstilling og hør om museets arbejde med at udvikle nye undervisningsforløb til de nye udstillinger.

Skoletjenesten på Danmarks Tekniske Museum underviser årligt ca. 10.000 elever primært fra Hovedstadsområdet. Grundskolen er den største målgruppe og udover forløb om elektricitet og kommunikation undervisere museet blandt andet i innovation og opfindelser, trafikundervisning, den industrielle revolution og hjemmets teknologier.
Skoletjenesten arbejder målrettet med Fælles Mål. Skoletjenesten udvikler skriftlige materialer og gennemfører undervisning for grundskolen, ungdomsuddannelserne og VUC. Desuden yder vi faglig og pædagogisk rådgivning til lærere, samt arrangerer kurser og seminarer. Endelig vejleder vi ældre elever med projektopgaver mm. Målet for undervisningen på Danmarks Tekniske Museum er altid det højest opnåelig faglige niveau. Det forsøger vi at opnå gennem en dialogbaseret undervisning, der tager afsæt i den enkelte elev.

 

Fredag den 10. november klokken 9-16
Det Bio- og Naturvidenskabelige Fakultet, festauditoriet på Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

Fra de mindste til de største elementer

- et kig ind i vores fortid og fremtid

Temadag i samarbejde med Niels Bohrs Institut.

Prisen for at deltage er 300 kr.

Læs mere her...

 

Torsdag den 23. november klokken 17.30
Randersgades Skole, Randersgade 38, 2100 København Ø

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne.
I forbindelse med generalforsamlingen vil der være en lille forfriskning.

Torsdag den 23. november klokken ca. 19
Randersgades Skole, Randersgade 38, 2100 København Ø

Bæredygtig produktion af brændsler og kemikalier

Efter generalforsamlingen byder vi velkommen til aftenens foredragsholder Jakob Kibsggard, lektor på DTU Fysik.
Jakob Kibsgaard vil fortælle os om bæredygtig produktion af brændsler og kemikalier fra vedvarende energikilder. Jakob har lovet både at inkludere lidt helikopter-perspektiv og specifikke eksempler på DTUs forskning.

Flere af jer kender måske allerede DTUs gratis, online undervisningsmateriale om emnet. Det hedder Energi på lager, findes på http://www.energi.case.dtu.dk/ og indeholder både grundbog, videoer, øvelsesvejledninger og ideer til at søge mere viden om emnet. Jakob Kibsgaards oplæg kan være en mulighed for at blive helt opdateret på DTUs forskning indenfor dette højaktuelle felt.
 


2018

Mandag den 15. januar klokken 19.00
Niels Bohrs Institut, Blegdamsvej 17, auditorium A, 2100 København Ø

Livet på Jorden og i Solsystemet

Foredrag ved Helge Kastrup, Cand. Scient, Seminarielektor emmeritus

I foredraget gennemgås først Jordens historie i de første 14,799 milliarder år. (Den første tredjedel af perioden var Solsystemet slet ikke skabt)
Der slås ned på ca. 30 punkter, hvor der skete afgørende ændringer så som det første kendte liv opstår, masseudryddelser, de første blomster fremkommer osv.
Derefter ser vi på samme forløb ud fra en anden tidsskala.
Så følger en række udvalgte glimt fra det nuværende solsystem hovedsageligt baseret på fortolkede billeder taget fra rumsonder. Herunder diskuteres fire andre steder, hvor der i princippet kan eksistere liv.
Det hele illustreres med en række flotte billeder.

 

Mandag den 26. februar til torsdag den 1. marts
CERN, Geneve

Studietur til CERN i 2018

Foreløbigt program for studietur til Cern i uge 9.

Afgang mandag den 26. februar klokken 8.10
Hjemkomst torsdag den 1. marts klokken 22.15

Introduktion til Cern, oplæg om standardmodellen, accelratorer, detektorer og antimatter.
Besøg på synchrocyclotronen, antimatter-fabrikken, magnettestcentret og i mikrokosmos.
Desuden bygger vi vores eget tågekammer i Schoollab samt diskuterer hvordan Cern, og hvad der foregår på Cern, kan anvendes i undervisningen.
Vi kan med meget stor sandsynlighed også komme ned og se den ene af de store detektorer, ALICE.

Prisen vil være kr. 5.000 for medlemmer af DFKF eller en af vores søsterorganisationer.
For ikke-medlemmer vil prisen være kr. 5.500.

Prisen inkl. fly tur/retur, morgenmad på udturen, overnatning i enkeltværelser inde på Cern, en mindre velkomst reception samt ostefondue i Geneve.

Tilmelding samt yderligere oplysninger:
erland@naturfagskurser.dk
Tlf.: 40 41 88 53

 

 

 

Onsdag den 7. marts kl. 16 - 18
Juliane Maries Vej 30, 2.sal, 2100 København Ø

Iskerner, klimahistorien og det nye projekt EastGRIP

Igennem mange år har vi jagtet klimahistorien i iskernerne. Det gør vi stadig; men denne gang er vi ved at bore en iskerne igennem den nordøstgrønlandske isstrøm. Hele lejren bevæger sig 50 m per år sidelæns mod Nioghalvfjerdsfjorden. Vi vil bl.a. undersøge hvad der får en isstrøm til at "strømme". Ny viden om isstrømme er vigtig for at forbedre prognoserne for fremtidige havvandsstigninger fra klimaændringer.
Der er iøvrigt mere end 500 km til kysten, så EGRIP lejren falder ikke i havet i morgen.

Inspiration: https://www.youtube.com/watch?v=sKR3e0fhiKQ

 

Torsdag den 22. marts klokken 13.30–16.00
Barsebäck Kraft AB, Kraftverksvägen, Barsebäck, Sverige
Mødested: Kastrup Station (Metro) klokken 12.15

Hvordan river man et kernekraftværk ned?

Tag på studietur til Barsebäck og få en enestående mulighed for at komme tæt på dele af et atomkraftværk, det ikke er muligt at besøge, når det er i drift.

Læs nærmere her...