“Big Bang til naturfag i folkeskolen”

Et projekt støttet af A. P. Møller fonden.
De naturvidenskabelige fakulteter ved Københavns og Aarhus Universitet har af A. P. Møller fonden fået midler til i samarbejde med Astra (Center for Læring i Natur, Teknik og
Sundhed) at give naturfagslærere et varigt fagligt boost gennem workshops for lærerne, besøg på skolerne og nyt og inspirerende materiale om verden omkring os. Projektet er landsdækkende og vil foreløbigt kører et år, startende i august 2017.

Læs mere...

Artikel på folekskolen.dk...

For yderligere informationer henvendelse

erland@naturfagskurser.dk
Tlf.: 40 41 88 53