Folkeskolens afsluttende prøver

 

 

Læs alt om prøverne og nationale test på www.skolestyrelsen.dk

De nye bekendtgørelser samt retningslinier mv.

Information om Folkeskolens afsluttende prøver
Love, bekendtgørelser, retningslinjer

Prøvevejledning for fysik/kemi
 

Fysik/kemi og biologi

DFKF Storkøbenhavn afholdt i 2003 og 2004 klubaftener om den nye fælles prøve fysik/kemi og biologi i 9. klasse, som skulle indføres fra prøveterminen maj-juni 2006.

Klubaftenerne i 2003 Klubaftenerne i 2004 Studietur til Oslo i april 2005
Fokuspunkt om de nye prøver (inkl. tidsplan) på hovedforeningens hjemmeside
Høringssvar vedr. den nye prøvebekendtgørelse juli 2005
Resolution fra foreningens formandsmøde
Landsformandens brev til folketingets uddannelsesudvalg
Høringssvar vedr. den nye prøvebekendtgørelse, juni 2006