Indmeldelse

Indmeldelse i Danmarks Fysik og Kemilærerforening sker på hovedforeningens hjemmeside ved at klikke her...

Henvendelse omkring indmeldelse kan ske til:

 

Årskontingent for 2017

Almindelige medlemmer:

399,- kr.

Efterlønnere og pensionister:

200,- kr.

Studerende

0,- kr.