Formandens beretning 2015

Beretning november 2015
København


I januar og februar 2015 forsøgte vi os, efter kraftige opfordringer fra flere medlemmer, med et efteruddannelseskursus i kemi i samarbejde med Gunnar Cederberg. Desværre måtte vi aflyse fordi antallet af tilmeldinger var lige lavt nok.
Heldigvis kunne vi gennemføre kurset om ”atomer, radioaktivitet og ioniserende stråling” i februar/marts. Kurset blev gennemført i samarbejde med Christian Petresch. I den forbindelse havde Christian udviklet nye undervisningsmaterialer som blev afprøvet med stor succes af kursisterne og nu, sammen med undervisningsmateriale skrevet af Bertel Lohmann Andersen og underegnede meget snart udkommer i foreningens publikationsafdeling. Tak til Mogens fra Vadgård Skole også en stor tak Mogens' hustru som sørgede for friskbagte boller til kurset.

Der sker jo rigtigt meget med og i folkeskolen og undervisningen i disse år. Fysik/kemi og de andre naturfag ændres også. For at hjælpe vores medlemmer så meget som muligt, arrangerede vi en forårskonference i Køge om de nye ”Forenklede fælles mål”, ny fælles naturfagsprøve, mm. Konferencen blev en stor succes med over 80 deltagere herunder inviterede repræsentanter fra både biologerne og geograferne. Vores læringskonsulent Mads stillede også velvilligt op med spændende oplæg.


Da naturfagene i fremtiden skal arbejde tæt sammen både i undervisningen, en naturfaglig projektopgave samt en fælles prøve, er det vigtigt at de tre naturfaglige foreninger i grundskolen får talt sammen og hjælper hinanden.

Den 22. til 24. marts gik turen nok en gang til Oskarshamn. Denne gang var turen et samarbejde mellem DFKF Bornholm og København/Sjælland. Turen blev lige så god og interessant som vores forrige tur for et par år siden.

Vi har efterhånden fået en god tradition for en familieforårstur. Dette forårs tur gik til Brorfelde, hvor der både var mulighed for at opleve det tidligere observatorium og se hvor dele af en julekalender var blevet til.

CERN er efterhånden blevet en fast del af programmet, dog lidt uden at København/Sjælland er direkte involveret. Turene er en stor succes og det er tydeligt, at der har været et ophobet behov som nu snart er dækket. I fremtiden vil der derfor nok kun blive en tur per år, måske dog to ture i 2016. Turene arrangeres i tæt samarbejde med forskere fra NBI, som meget velvilligt stiller op til rundvisning og oplæg. Sidste tur var i september med 31 deltagere og allerede den 30. november flyver 36 deltagere af sted til CERN. En ny tur er arrangeret den 15. marts til 18. marts 2016.

Her i efteråret startede vi arrangementerne den 6.oktober med at besøge Skolen i Sydhavnen. Her fik vi en kort rundvisning på den nye skole, samt mulighed for at ”plyndre” Gunnars lager af udstyr og kemikalier fra den – desværre – hedengangne DHL. Det var herligt at se så mange glade fysik/kemi-lærere gå fra skolen tungt lastede og med julelys i øjnene. Tak til Morten og Gitte for rundvisningen og hjælp, samt en stor tak til Gunnar.

Den 9.november besøgte vi en virkelig high-tech virksomhed i Danmark, nemlig DanFysik i Taastrup. Her hørte vi om hvordan avanceret fysik kan udnyttes på forskellig vis til gavn og glæde for os alle.

Efter generalforsamlingen vil Børge Svane Nielsen fortælle om Mini Big Bangs i LHC acceleratoren ved CERN. Børge kender vi efterhånden rigtigt godt fra CERN, så jeg er sikker på, at det både bliver interessant og spændende-

Allerede om 2 dage afholdes vores årlige temadag i samarbejde med NBI. Ligesom sidste år kan man se og opleve en række spændende oplæg fra nogle af de førende forskere. I forbindelse med temadagen vil der igen være udstillinger fra en række forlag og firmaer. I år vil også vores søsterforeninger i grundskolen stille op.

Lad mig slutte denne del af beretningen af med et kig ind i 2016. Her træder de nye tiltage på naturfagsområdet rigtigt i kraft. For at hjælpe den menige lærer er der allerede den 30. januar en studietur til Naturfagsenteret i Oslo. På DFDS vil der være faglige oplæg, og næste morgen vil der være en bus som kører os direkte op til Naturfagsenteret, hvor der vil være et fuldt dagsprogram med oplæg af bl.a. Anders Isness og Svein Sjøbjerg.

Turen er et samarbejde mellem de tre naturfaglige foreninger, og vi håber meget, at vi kan skabe et tættere samarbejde til gavn og glæde for undervisningen og lærerne. Tættere samarbejde, fælles faglige fokusområder som nu er et must, men stadig med respekt for de enkelte fag. Vi vil ikke og skal ikke glemme det centrale område hvor vi fokuserer på fysik/kemi uden at tænke så meget på de andre fag.


Hovedforeningen
Vi er jo nogle stykker, der sidder i HS og med Peter som formand har en stor del af arbejdet de sidste år gået ud på, at genoprette bl.a. foreningens økonomi og medlemsregistrering. Begge dele er nu stort set i hus. DFKF kan nu se fremad, ganske vist med færre medlemmer, men til gengæld betaler de kontingent. At det er blevet bedre, gør at DFKF nu kan yde tilskud til forskellige aktiviteter som konference, kurser og samarbejde med andre.
Vores fagblad Fysik . Kemi med Natur/teknologi udkommer, som alle ved, kun elektronisk. Ærgerligt ja, men helt nødvendigt for at både bladet og foreningen skal overleve. Som tidligere nævnt, er økonomien blevet væsentligt bedre. Der er nu igen annoncer i bladet, det sammen med at bladet næsten ikke koster noget gør, at gælden snart er helt væk. Vi kan se fremad og begynde at udvikle gode ideer, kurser, studieture mm.


Lindersdorf Rejsefond
Lindersdorf Rejsefond lever og har det godt. Vi uddeler omkring kr. 40.000 om året. I de sidste år har vi bl. a. uddelt til CERN-ture, astronomi i Norge, New York og flere andre gode ideer er blevet tildelt midler fra fonden. Deltagere i Oslo-turen til Naturfagsenteret kan både regne med midler fra Lindersdorfs Rejsefond – hvis man er tilskudsberettiget, samt DFKF og København/Sjælland. Har nogle af jer gode ideer til studierejser, både individuelt eller som gruppe, så mail til os, og lad os sammen arbejde for at realisere ideen.


Bestyrelsen
Bestyrelsen har igen i år haft både hyggelige og arbejdssomme møder. Tak til bestyrelsen for jeres gode humør og store arbejdsindsats for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Belønningen er snak med gode venner og kolleger, lidt at spise og drikke på vores møder samt en rimelig middag i byen hvert andet år.
Særligt Geert og Søren fortjener en ekstra tak for at varetage de tungeste opgaver nemlig regnskabet, Søren, sekretær med opdatering af hjemmesiden og modtagelsen af tilmeldinger, Geert. Uden jeres store indsats gik det ikke.


Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.


Erland Andersen