Formandens beretning 2017

Beretning november 2017
København


Året i DFKF København/Sjælland startede den 17. januar med en minikonference i samarbejde med matematiklærerforeningen.
Overskriften var Universets energi med oplæg af Anja Andersen, Holger Bech Nielsen, Klaus Fink og mig selv.

Den 27.januar gik turen til ESS og Max 4 lige uden for Lund.
Det var studietur nummer to til hinsidan.
Gode oplæg og fin instruktiv rundvisning.
Da det hele endnu ikke er færdigt, kan vi om et par år lave en studietur igen.

I forbindelse med fællesfaglige fokusområder og den nye fællesprøve havde vi to Klubaftener netop med fokus på det nye.
Begge klubaftener startede med et oplæg og derefter workshop.

Første klubaften havde fokus på

Fra fællesfaglige fokusområde til problemstilling og arbejdsspørgsmål!
Oplæg ved Ulla Sverrild og Erland Andersen

Anden klubaften havde fokus på

Hvordan man kan anvende Padlet til brainstorm over mulige arbejdsspørgsmål og spørgsmålstyper.
Oplæg ved Søren Svendstorp Lund

Begge Klubaftener foregik på Randersgade Skole.


Fra den 6. til 9. marts gik turen endnu en gang til Cern.
På Cern besøgte vi nogle af faciliteterne, havde oplæg, byggede tågekammer samt snak om hvordan Cern kunne bruges i undervisningen.

14. marts var der endagskonference

Fra fysik/kemi til fysik C i gymnasiet
Konferencen blev til i et samarbejde med Fysiklærerforeningen i gymnasiet.

3. april blev der afholdt en lærerdag på Tycho Brahe Planetarium.
Her fik vi en introduktion til et nyt undervisningsforløb, prøvede forløbet og sluttede af med en film.

Husk at medlemskab af DFKF giver gratis adgang til Tycho Brahe Planetarium!


26. april havde Geografforbundet arrangeret en guidet tur I FN-bygningen.
Vi blev inviteret med til en spændende rundvisning som meget hurtigt blev overbooket.
Desværre mødte langt fra alle op, specielt ærgerligt, da vi var et par stykker der meldte afbud, så andre kunne komme med.

Inden for de sidste år har vi i lokalafdelingen fået skabt en ny tradition:
En familiedag.
I år var det lørdag den 6. maj i Tycho Brahe Planetarium

11. september var vi endnu en gang på Randersgade Skole, denne gang for at høre vores læringskonsulent Mads Joakim Sørensen fortælle om fællesfaglig naturfagsundervisning, den fælles prøve og den digitale selvrettende prøve i fysik/kemi.

12. oktober besøgte vi Barsebäck for at høre og se, hvordan man river et kernekraftværk ned?

24. oktober skulle der have været et kursus på Danmarks Tekniske Museum desværre måtte vi aflyse da der var alt for få tilmeldinger.

10. november var der for 10. gang temadag i samarbejde med NBI. En stribe af de dygtige forskere fra NBI fortalte om det sidste nye inden for deres forskningsområde.

Temaet i år var
Fra de mindste til de største elementer
- et kig ind i vores fortid og fremtid
Igen i år kostede det kr. 300 at deltage, men som medlem af DFKF København/Sjælland fik får man kr. 100 i tilskud ligesom DFKF gav et tilskud til alle medlemmer på kr. 100.
Her til aften skal vi høre om
Bæredygtig produktion af brændsler og kemikalier
Lidt om fremtiden.

Cern og Barsebäck står allerede på hjemmesiden, så ind og meld jer til.
Der bliver også noget om klima og is-kerner samt en familietur.


Lindersdorfs Rejsefond

Lindersdorfs Rejsefond lever - et par år endnu.
Administrationsudgifterne er efterhånden blevet uforholdsmæssigt store.
Derfor har bestyrelsen startet en afvikling af fonden.
Det skal ske i løbet af en treårig periode.
Planen er, at vi vil arrangere relevante studierejser for de tilskudsberettigede medlemmer,
men med en mindre brugerbetaling. De midler der kommer ind sættes på en bankkonto,
som så – uden de store udgifter til administration – kan anvendes efter
Ove Lindersdorfs intentioner.


Hovedforeningen

Man må desværre sige, at der ikke er sket så meget i hovedforeningen det sidste år.
Thomas blev valgt som formand, men på grund af familiære grunde kom det til at knibe gevaldigt med tiden for Thomas Roer Mau.
Mette Østergaard fra Vendsyssel blev valgt som ny formand på rep-mødet i oktober.
Jeg blev desværre også valgt som HS-medlem.
Da jeg synes DFKF er vigtigt og IKKE bare skal dø, besluttede jeg – når jeg nu var
valgt - lidt bag min ryg – at tilbyde mig som næstformand.
Det blev jeg så, og vil derfor også lægge kræfter i at få DFKF op i gear.

Vores elektroniske blad lever sådan set ganske fint med pæne annonceindtægter.
Der er overvejelser om en ny platform både for blad og foreningens hjemmeside.
Der er afsat midler på DFKF`s budget, så ved næste rep-møde kommer der et oplæg
om dette.


København/Sjælland

I vores egen afdeling går det sådan set ganske fornuftigt.
Vi har mistet nogle medlemmer, men også fået nogle nye, men vi kunne da sagtens
bruge endnu flere medlemmer.
Det kan jo være det kommer nu, hvor det blev vedtaget, at studerende kan blive
medlem - gratis.
Vi skal nok meddele det til UCC-erne, men har I praktikanter, så fortæl det glade
budskab videre.

I 2019 har vi fødselsdag, - vi bliver 100 år.
Der er nedsat en lille arbejdsgruppe der kigger på hvilke tiltag der skal gøres
i den anledning.
Det skal der nok komme meget mere om, men jeg tror i kan glæde jer til et festlig,
farverigt, interessant og spændende fødselsdagsår.

Tak til den nuværende bestyrelse for endnu et godt, hyggeligt og arbejdsomt år sammen med jer.
En særlig tak til Geert som i mange mange år har været sekretær og bestyret vores hjemmeside.
Både hjemmesiden og sekretærjobbet har Geert altid gjort med sikker og fast hånd.
Så en stor tak til Geert, og vi håber du vil nyde dit otium sammen med familien, men vi håber da også at se dig til nogle af vores arrangementer.
Jeg synes vi altid har hyggelige møder med en god stemning, og hvor vi får arbejdet godt for foreningen.

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.
Erland Andersen