Efteruddannelseskursus

Center for bæredygtig og grøn kemi, DTU, Haldor Topsøe A/S

Grøn kemi og energi

Noter fra kursus 2.-3. november 2006

Nogle af Powerpoint-præsentationerne fylder meget og tager derfor tid at downloade.
Biodiesel 1 (Powerpoint)

Biodiesel 2 (Powerpoint)

Brintsamfund (Powerpoint)

Nanoteknik  (Powerpoint)
 

Solceller (Powerpoint)

Solceller øvelse  (Powerpoint)

Solceller øvelse  (PDF)

Artikel om solceller  (PDF)
 

Haldor Topsøe DTU, Kemisk Institut How stuff works